Aanmelding

De aanmeldingen kunnen telefonisch worden door gegeven aan Beschermbeheer Midden-Nederland. Hierna zal er een afspraak wordt gemaakt voor een intake.

Bij de intake zal uw financiële situatie in kaart worden gebracht en de voorwaarden en procedures besproken. Indien u akkoord bent zal Beschemrbheer Midden-Nederland samen met u de aanvraag verzorgen aan de rechbank.

Er zal een checklist worden achtergelaten welke documenten er (nog) nodig zijn om bewindvoering te kunnen starten.

Van belang in dit proces is dat de benodigde stukken zo snel mogelijk bij ons kantoor worden aangeleverd.

Voor een goed bewind is de samenwerking tussen u en Beschermbeheer Midden-Nederland van groot belang. Voordat Beschermbeheer Midden-Nederland bij de Kantonrechter aan kan geven bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd moet zij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is.
Indien dit het geval blijkt en de Kantonrechter ons heeft aangesteld kunnen we aan de slag.

Vervolgens zal een budgetplan worden opgesteld, in samenspraak met u. Hierin worden de doelen duidelijk en concreet gesteld om door middel van financieel beheer orde te maken in uw financiële situatie.

Tijdens de gehele periode van het financiële beheer zal u op de hoogte worden gehouden van de financiële situatie. En bij vragen kunt u ons bellen of mailen..

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens het gehele proces zaken tegen kunnen zitten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beslagleggingen of inbeslagname. Wij zullen u hierbij uiteraard in begeleiden en op zoek gaan naar oplossingen.Welkom

Bewindvoering

Tarieven

Aanmelding

Contact